Pentax Auto 110 set + Tamron Aux telephoto 3x

179,00

In stock

SKU: PENTAX110+tamron Categories: , , , , Tags: , , ,